Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ- THE ATHENIAN BOY

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ- THE ATHENIAN BOY

Το 2022 συμπληρώθηκαν 130 χρόνια από την ίδρυση της Χ.Α.Ν Αθηνών, της πρώτης Χ.Α.Ν που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Το 2023 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ολοκλήρωση και της δικαστικής αναγνώρισης της Χ.Α.Ν Αθηνών ως σωματείου.

Στα πλαίσια του εορτασμού αυτών των σημαντικών επετείων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χ.Α.Ν Αθηνών αποφάσισε να επανεκδώσει ένα φυλλάδιο με τίτλο ” Ο Αθηναίος έφηβος ” που είχε αρχικά εκδοθεί το 1923, στα αγγλικά μόνον, από τον τότε απεσταλμένο στην Αθήνα Αμερικάνο Διευθυντή Προγράμματος, W.J. Rapp. Θεωρήθηκε ότι η επανέκδοση αυτή (μαζί με την ελληνική μετάφρασή της) θα αποτελέσει έναν κατάλληλο φόρο τιμής στους πρωτοπόρους της Χ.Α.Ν, όσο και μια καλή συνεισφορά στη μελέτη της κατάστασης των νέων της Αθήνας πριν από 100 χρόνια.