Κοινωνική Δράση

omilos-kyrion

Από τη δεκαετία του 1920 η Χ.Α.Ν είχε πολύ ενεργό ρόλο στην περίθαλψη προσφύγων, οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, παιδιών και νέων σε κίνδυνο, προγράμματα που συνεχίζει μέχρι σήμερα. Παράλληλα υποστηρίζει πρωτοβουλίες, συνεργασίες με οργανώσεις και ομάδες νέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όμιλος Κυριών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προσωπικής Ανάπτυξης Εφήβων - Εκπαίδευσης Στελεχών στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α.Ν Αθηνών

Σκοπός του προγράμματος είναι να εμψυχώσει και να καθοδηγήσει τους νέους στην ισόρροπη ανάπτυξη της ψυχής, του πνεύματος, του σώματος και της κοινωνικότητάς τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προσωπικής Ανάπτυξης Εφήβων – Εκπαίδευσης Στελεχών στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α.Ν Αθηνών