Πρόγραμμα

Προσωπικής Ανάπτυξης Εφήβων – Εκπαίδευσης Στελεχών στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α.Ν Αθηνών

Στις 19 Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησε νέος κύκλος  συναντήσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης Προσωπικών δεξιοτήτων περιόδου 2022-2023 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους νέους και τις νέες που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα της Χ.Α.Ν, αλλά και σε όσους άλλους έχουν γεννηθεί το 2006, 2007, 2008 και 2009, και επιθυμούν να καλλιεργήσουν με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο την προσωπικότητά τους, αναπτύσσοντας τις προσωπικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εμψυχώσει και να καθοδηγήσει τους νέους στην ισόρροπη ανάπτυξη της ψυχής, του πνεύματος, του σώματος και της κοινωνικότητάς τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και αξιοποιεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Λαμβάνει δηλαδή υπόψη του τις ανάγκες και τα βιώματα των συμμετεχόντων. Τα αξιοποιεί και προκαλεί νέα. Δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της πράξης. Χρησιμοποιεί την συζήτηση και το διάλογο ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύσσουν τη σκέψη και την κρίση τους. Προτρέπει τους νέους να ανακαλύπτουν και να ενεργοποιούν τη φαντασία τους. Οργανώνεται με ατομική, ομαδική και συνεργατική διαδικασία μάθησης.

Ενδεικτικά κάποιες από τις θεματικές οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι: Αυτογνωσία, Επικοινωνία, Συνεργασία και Δημιουργία Ομάδας, Εμπιστοσύνη, Ευελιξία, Διαχείριση Συναισθημάτων, Επίλυση Συγκρούσεων κλπ.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε διαδοχικούς ετήσιους κύκλους και αποτελεί μια προοδευτικά κλιμακούμενη αλληλουχία δραστηριοτήτων και εμπειριών που παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν:

  • για την προσωπική τους βελτίωση και ανάπτυξη,
  • για την ενεργό συμμετοχή τους σε ό,τι επιλέγουν να συμμετέχουν
  • για την ανάληψη ενεργού ρόλου σε προγράμματα της Χ.Α.Ν ή και άλλων κοινωνικών οργανώσεων.

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχουν εκπαιδευμένα στελέχη της Χ.Α.Ν με μεγάλη εμπειρία  στις κατασκηνώσεις και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο φετινός κύκλος του προγράμματος θα αποτελείται   από 20 δίωρες συναντήσεις.