Πιστοποίηση

Από τη στιγμή που τα παιδιά συμμετέχουν στα κατασκηνωτικά προγράμματα της κατασκήνωσης των Χ.Α.Ν. Ελλάδος «Πήλιο» είμαστε υπεύθυνοι για την ευημερία και την ασφάλειά τους. Σε καθετί που κάνουμε, η ευημερία των παιδιών παραμένει πάντα βασική μας προτεραιότητα. Θέτοντας ως στόχο να κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή και να τα προστατεύσουμε από παντός είδους βλάβη, καθώς και να δημιουργήσουμε καθησυχαστικές συνθήκες για τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, η κατασκήνωση των Χ.Α.Ν. Ελλάδος «Πήλιο» ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών.

Τα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

  • Ορίζουμε για την κάθε κατασκήνωση ένα μέλος του προσωπικού ως Πρόσωπο ή κάποια μέλη ως Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού. Πρόκειται για μέλη του προσωπικού μας ειδικά καταρτισμένα από εξειδικευμένους φορείς σχετικά με τις διεθνείς καλές πρακτικές για τη διαχείριση ζητημάτων διασφάλισης των παιδιών.
  • Όλα τα μέλη του προσωπικού και οι εθελοντές μας εκπαιδεύονται στη διασφάλιση παιδιού και την παιδική προστασία, και γνωρίζουν πώς να συντονίζονται με το Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού εάν έχουν ανησυχίες για κάποιο παιδί.
  • Δεσμευόμαστε να συμβουλευόμαστε τις τοπικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας ή την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε κατάλληλες συμβουλές και να αναλαμβάνουμε δράση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τα παιδιά να συζητούν οποιαδήποτε ανησυχία τους με ένα μέλος της ομάδας μας, ώστε να βοηθήσουν και εμάς να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στα καθήκοντά μας.