Χ.Α.Ν ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ- ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Χ.Α.Ν ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ- ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η Χ.Α.Ν Αθηνών- Παράρτημα Κηφισιάς ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τμημάτων επιτραπέζιας αντισφαίρισης από τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.

Δηλώστε συμμετοχή για το demo μάθημα!

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 8012174 & 210 3644897.