ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Το Σάββατο 18/11/2023 πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α.Ν Αθηνών η πρώτη συνάντηση παιδιών και εκπαιδευτών του Προγράμματος Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων.

Καλή Αρχή!