ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Mε μεγάλη χαρά, σας ανακοινώνουμε την έναρξη των φετινών συναντήσεων του προγράμματος:“Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για νέους ” της Χ.Α.Ν Αθηνών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους νέους και τις νέες που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα της Χ.Α.Ν, αλλά και σε όσους άλλους έχουν γεννηθεί το 2008, 2009 και 2010, και επιθυμούν να καλλιεργήσουν με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο την προσωπικότητά τους, αναπτύσσοντας τις προσωπικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εμψυχώσει και να καθοδηγήσει τους νέους στην ισόρροπη ανάπτυξη της ψυχής, του πνεύματος, του σώματος και της κοινωνικότητάς τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και αξιοποιεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Λαμβάνει δηλαδή υπόψη του τις ανάγκες και τα βιώματα των συμμετεχόντων. Τα αξιοποιεί και προκαλεί νέα. Δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της πράξης. Χρησιμοποιεί τη συζήτηση και τον διάλογο ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύσσουν τη σκέψη και την κρίση τους. Προτρέπει τους νέους να ανακαλύπτουν και να ενεργοποιούν τη φαντασία τους. Οργανώνεται με ατομική, ομαδική και συνεργατική διαδικασία μάθησης.

Ενδεικτικά κάποιες από τις θεματικές οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι: Αυτογνωσία, Επικοινωνία, Συνεργασία και Δημιουργία Ομάδας, Εμπιστοσύνη, Ευελιξία, Διαχείριση Συναισθημάτων, Επίλυση Συγκρούσεων κλπ.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε διαδοχικούς ετήσιους κύκλους και αποτελεί μια προοδευτικά κλιμακούμενη αλληλουχία δραστηριοτήτων και εμπειριών που παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν:

  • για την προσωπική τους βελτίωση και ανάπτυξη,
  • για την ενεργό συμμετοχή τους σε ό,τι επιλέγουν να συμμετέχουν
  • για την ανάληψη ενεργού ρόλου σε προγράμματα της Χ.Α.Ν ή και άλλων κοινωνικών οργανώσεων.

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχουν εκπαιδευμένα στελέχη της Χ.Α.Ν με μεγάλη εμπειρία στις κατασκηνώσεις και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο φετινός κύκλος του προγράμματος θα αποτελείται από 20 δίωρες συναντήσεις και θα ξεκινήσει το Σάββατο 18/11/2023 και ώρα 17:00.

Το ετήσιο κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 40€, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα 15€ που αποτελούν την απαιτούμενη ετήσια συνδρομή δόκιμου μέλους της Χ.Α.Ν.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου ακολουθώντας το παρακάτω link:

https://forms.gle/VFp3FzHjeYVhrCxs5

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία παρακαλούμε  απευθυνθείτε στηνκ. Πέγκυ Βασσάλου, στη Χ.Α.Ν. Αθηνών , Καρ. Σερβίας 12-14 & Βουλής 8ος όροφος

Τ: 210 3644897, 6979 198732

E: info@ymca-athens.gr