ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΗ 2η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΗ 2η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

Συμμετοχή της Χορωδίας Γονέων και Φίλων του Παραρτήματος Νίκαιας στη 2η Χορωδιακή Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.