Κοπή πίτας των παιδιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εφήβων της Χ.Α.Ν Αθηνών

Κοπή πίτας των παιδιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εφήβων της Χ.Α.Ν Αθηνών

Κοπή πίτας των παιδιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εφήβων της Χ.Α.Ν Αθηνών

Στις 28 Ιανουαρίου 2023, στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α.Ν Αθηνών στο Σύνταγμα ( Καρ.Σερβίας 12-14), πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας  από τα παιδιά και τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εφήβων της Χ.Α.Ν  Αθηνών, περιόδου 2022-2023.