ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

Σύμφωνα με τα άρθρα 25-26 του καταστατικού, καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Χ.Α.Ν Αθηνών σε Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Αδελφότητας, οδός Καρ. Σερβίας 12 & Βουλής, 8ος όροφος (ΤΚ 10562 – Σύνταγμα).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα ΓΣ και ψηφολεκτών
  2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  3. Πεπραγμένα ΔΣ 2023
  4. Οικονομικός απολογισμός 2023 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης 2023)
  5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής επί της διαχειρίσεως έτους 2023 – απαλλαγή Δ.Σ
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024.
  7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών ΔΣ & Καταστατικών Επιτροπών
  8. Ανακοινώσεις:
    α) Εξέλιξη σύμβασης παράλληλης Αξιοποίησης Κεντρικού Κτιρίου & Κτιρίου «Στεφανόπολι»β)  Λειτουργία και έργα Παραρτημάτων Νίκαιας, Κηφισιάς & Νέου Κόσμου γ)  Συνεργασία με ΕΣ/Χ.Α.Ν, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ένωση των Χ.Α.Ν

 

(Σημείωση: Δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τη Χ.Α.Ν (άρθρα 6 και 10) που μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδότησης προς άλλο Τακτικό Μέλος. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 27/03/2024)

Αθήνα,  19 /02/2024

 

 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.                                       Ο Γεν.Γραμματέας του Δ.Σ

Σταύρος Δουβής                                                 Ανδρέας Κακούρης