8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΤΑΔΑΣ & ΝΙΚΑΙΩΤΙΚΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΤΑΔΑΣ & ΝΙΚΑΙΩΤΙΚΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Χορωδία Γονέων & Φίλων του Παραρτήματος της Χ.Α.Ν Αθηνών στη Νίκαια-Εικόνες από το 8ο Φεστιβάλ Καντάδας & Νικαιώτικου Χορωδιακού Τραγουδιού!